Rıhtım HizmetleriSirkülerBize Ulaşın

 

Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. Bursa -İstanbul karayolunun Gemlik girişine 7 km mesafede anayoldan 1,5 km batıya doğru Marmara denizi kıyısında 54.406 m2' si kapalı alan olmak üzere toplam 941.071 m2'lik bir sahaüzerine kurulmuş olup, tarımsal ürünlerin verim artışında önemli bir fonksiyona sahip olan kimyasal gübrelerden yüzde 26 azotlu Kalsiyum Amonyum Nitrat (CAN) gübresi ile bu gübrenin ana hammaddesini teşkil eden Amonyak ve Nitrik Asit kimyasallarının üretimini yapmaktadır.

ANG Tesisi

1973 yılında temeli atılan

594.000 ton/yıl kapasiteli CAN (% 26 N) tesisleri 1979 tarihinde üretime başlamıştır.

Seyreltik Nitrik Asit Tesisi 1978 yılında üretime başlamıştır. Kapasitesi 363.000 ton/yıldır.

Amonyak Tesisi

1973 yılında temeli atılan 330.000 ton/yıl kapasiteli Amonyak tesisi 3.4.1993 tarihinde üretime başlamıştır.

Amonyak Fabrikasında üretilen amonyak herbiri 20.000 ton kapasiteli 2 adet amonyak tankında - 33 C derecede depolanmaktadır. Tanklarımızdaki fazla amonyağın satışı için, yurtdışına denizyoluyla satış hattımız, yurtiçi piyasaya ise tanker dolum hattımız mevcuttur. Nitrik asit ünitesinde üretilen %55'lik nitrik asit 1.600 m3'lik asit tankında depolanmaktadır.

Üretilen Can % 26 N gübresi 150.000 ton kapasiteli gübre depomuzda dökme olarak depolanmaktadır. Depomuzdaki gübre 50kg'lık ambalajlarda torbalanıp satıldığı gibi dökme olarakda satılmaktadır. Paketlemede dikişli tip torba kullanılmakta olup, günlük sevkiyat kapasitemiz ortalama; paketli 3500 ton/gün, dökme olarak ise 5.550 ton dur. 10 adet torba doldurma makinesi mevcut olup, karayolu sevkiyatı toplam 10 adet kamyon yükleme bandıyla, denizyolu sevkiyatımız ise 2 adet deniz yükleme spiral vinçleri ile gerçekleştirilmektedir. Mevcut 10 adet doldurma makinesi makinesi kara , deniz seçmeli olup max. 30 ton/h kapasitelidir. Yıllık Gübre sevkiyatımızın 1/3' ü denizyolu ile yapılmaktadır.

Amonyak ithali, ihracı ve gübre sevkiyatında kullandığımız rıhtımımız 300 m. uzunluğunda olup su derinliği 200 m.lik kısmında 12m. 100 m.lik kısmında ise 8 m.dir. Rıhtımımıza 30.000 DWT'lik bir adet ve 3.000 DWT'lik bir adet iki geminin aynı anda yanaşması mümkündür. Rıhtımımız diğer kuruluşlarada kiralanarak hizmet vermektedir. Önünde 4.000 m2 açık park sahası ve 80'er tonluk 2 adet elektronik kantarı bulunmaktadır.

Başlangıçta ana hammadde olarak ithal amonyak kullanılarak yılda % 55 konsantrasyonda 363.000 ton (% 100) nitrik asit ara mamulü; 594.000 ton/yıl Can % 26 N gübresi üretmekte olan tesisimiz 10.10.1992 tarihinde; yılda 330.000 ton/yıl kapasiteli amonyak fabrikasının da faaliyete geçmesiyle , yurt dışından yalnızca amonyak üretiminde kullanılan doğal gaz ithaline bağlı olarak faaliyet gösterir hale gelmiştir. Gemlik Gübre Sanayii A.Ş. de 1998 yılı sonuna kadar 9.934.728 ton Can % 26 N gübresi ve 1.396.227 ton amonyak üretilmiştir. 1.000 ton/gün kapasiteli amonyak fabrikasından elde edilen 620 tonu Gübre Fabrikasında kullanılmakta, 300-350 ton Kütahya Gübre Sanayii A.Ş.'ne , artan miktar ise yurt içi ve yurt dışı piyasaya satılmaktadır.